Späť

1. Dostupné služby portálu OverSi

  • Výpis z listu vlastníctva
  • Kópia z katastrálnej mapy
  • Odpis z registra právnických osôb
  • Výpis z registra trestov
  • Potvrdenie o návšteve školy
  • Potvrdenie o návšteve školy (dávka)
  • Potvrdenie o nedoplatkoch na zdravotnom poistení
  • Potvrdenie o nedoplatkoch na sociálnom poistení
  • Potvrdenie o nedoplatkoch voči daňovému a colnému úradu

Stiahni si Alfiho
do mobilu

Návody ku jednotlivým službám štátneho IT môžeš odteraz využívať aj prostredníctvom mobilnej aplikácie.