Späť

4. Práca používateľa s rolou Autorizácia RT

Pracovník s rolou Autorizácia RT má oprávnenie zakladať žiadosti výpisov z registra trestov na základe podnetu občana v rámci pridelenej organizácie.

  • Autorizácia používateľa pre rolu „Žiadateľ RT“
  • Deautorizácia používateľa pre rolu „Žiadateľ RT“

Podrobnejšie informácie pre vašu prácu v systéme OverSi nájdete v používateľskej príručke, ktorá je dostupná tu.

Stiahni si Alfiho
do mobilu

Návody ku jednotlivým službám štátneho IT môžeš odteraz využívať aj prostredníctvom mobilnej aplikácie.