Späť

2. Práca používateľa s rolou Garant

Garant – Zamestnanec s rolou „Garant“ vykonáva správu používateľov v rámci jemu pridelených organizácii (OVM) pre danú oblasť spracovania (napr. RPO, LV) a má oprávnenie zakladať a aktualizovať údaje o používateľoch z danej organizácie. Používateľ s pridelenou rolou Garant pre danú oblasť spracovania (napr. RPO) má možnosť konfigurovať zoznam povolených účelov požiadaviek pre „svoju“ organizáciu.

  • Vytvorenie nového používateľa
  • Úprava existujúceho používateľa
  • Odstránenie používateľa
  • Zablokovanie a odblokovanie používateľa
  • Nastavenie účelov žiadostí

Podrobnejšie informácie pre vašu prácu v systéme OverSi nájdete v používateľskej príručke, ktorá je dostupná tu.

Stiahni si Alfiho
do mobilu

Návody ku jednotlivým službám štátneho IT môžeš odteraz využívať aj prostredníctvom mobilnej aplikácie.