Späť

5. Práca používateľa s rolou Žiadateľ RT

Pracovník s rolou Žiadateľ RT má oprávnenie zakladať žiadosti pre výpisy z Registra trestov na základe podnetu občana v rámci pridelenej organizácie.

  • Vytvorenie novej požiadavky typu „Výpis z RT“
  • Úprava žiadosti RT
  • Odstránenie žiadosti „Výpis z RT“
  • Spustenie žiadosti „Výpis z RT“
  • Opakované podanie žiadosti „Výpis z RT“
  • Archivácia žiadosti „Výpis z RT“

Podrobnejšie informácie pre vašu prácu v systéme OverSi nájdete v používateľskej príručke, ktorá je dostupná tu.

Stiahni si Alfiho
do mobilu

Návody ku jednotlivým službám štátneho IT môžeš odteraz využívať aj prostredníctvom mobilnej aplikácie.