Späť

3. Práca používateľa s rolou Žiadateľ

Žiadateľ – Zamestnanec s rolou „Žiadateľ s plným prístupom“ má oprávnenie zakladať žiadosti výpisov z registrov (napr. RPO,LV) na základe podnetu občana v rámci pridelenej organizácie a vykonávať zaručenú konverziu z elektronickej do listinnej podoby. Používateľ s rolou „Žiadateľ readonly“ má oprávnenie len na čítanie založených žiadostí z registrov.

  • Vytvorenie novej požiadavky typu „Odpis z RPO“
  • Vytvorenie novej požiadavky typu „Výpis z LV“
  • Vytvorenie novej požiadavky typu „Kópia z katastrálnej mapy“
  • Vytvorenie novej požiadavky typu „Navštevovanie školy“
  • Vytvorenie novej požiadavky typu „Pohľadávky – Zdravotná poisťovňa“
  • Vytvorenie novej požiadavky typu „Pohľadávky – Sociálna poisťovňa“
  • Vytvorenie novej požiadavky typu „Pohľadávky – Finančná správa“
  • Vytvorenie novej požiadavky typu „Navštevovanie školy – Dávka“

Podrobnejšie informácie pre vašu prácu v systéme OverSi nájdete v používateľskej príručke, ktorá je dostupná tu.

Stiahni si Alfiho
do mobilu

Návody ku jednotlivým službám štátneho IT môžeš odteraz využívať aj prostredníctvom mobilnej aplikácie.