Späť

1. Webová adresa dizajn manuálu ID-SK

Jednotný dizajn manuál elektronických služieb je dostupný na tejto adrese: https://idsk-elements.herokuapp.com/

Stiahni si Alfiho
do mobilu

Návody ku jednotlivým službám štátneho IT môžeš odteraz využívať aj prostredníctvom mobilnej aplikácie.