Späť

1. Odoslanie iniciačnej požiadavky OVM na poskytnutie údajov do IS CSRÚ

Iniciačnú požiadavku OVM na poskytovanie údajov do IS CSRÚ posiela OVM na Správcu IS CSRÚ formou e-mailu, ktorý by mal obsahovať základné informácie (identifikácia OVM, oblasť údajov/objektov evidencie ktoré má OVM záujem poskytovať, rámcovo plánovaný termín nasadenia integrácie do produkčnej prevádzky).

Stiahni si Alfiho
do mobilu

Návody ku jednotlivým službám štátneho IT môžeš odteraz využívať aj prostredníctvom mobilnej aplikácie.