Späť

2. Proces integrácie/poskytnutia nových objektov evidencie Orgánom verejnej moci pre služby IS CSRÚ

  • podpis DOPU medzi poskytovateľom (OVM) a CSRÚ (UPVII)
  • podpis DIZ
  • nastavenie infraštruktúrnych parametrov, overenie konektivity poskytovateľa vs CSRÚ, vykonanie a podpis testovacích scenárov
  • podpis SLA
  • produkčná prevádzka

Stiahni si Alfiho
do mobilu

Návody ku jednotlivým službám štátneho IT môžeš odteraz využívať aj prostredníctvom mobilnej aplikácie.