Späť

2. Inicializácia integračného procesu a implementácia integračného riešenia

V tomto kroku návodu môžete vidieť jednotlivé aktivity integračného procesu, ktoré sú realizované na strane integrujúceho sa subjektu a takisto na strane NASES.

Požiadavky
0 / 8

Stiahni si Alfiho
do mobilu

Návody ku jednotlivým službám štátneho IT môžeš odteraz využívať aj prostredníctvom mobilnej aplikácie.