Späť

8. Otestovanie integračného riešenia a vypracovanie akceptačného protokolu, kontrola a schválenie

V tomto kroku návodu môžete vidieť jednotlivé aktivity integračného procesu, ktoré sú realizované na strane integrujúceho sa subjektu a takisto na strane NASES.

Požiadavky
0 / 7

Stiahni si Alfiho
do mobilu

Návody ku jednotlivým službám štátneho IT môžeš odteraz využívať aj prostredníctvom mobilnej aplikácie.