Späť

Nahlásenie bezpečnostného incidentu

V prípade situácie, keď sa útočníci snažia preniknúť za obranné mechanizmy organizácie je potrebné vedieť čo robiť. Dôležitú úlohu môže zohrávať čas a pre to je vhodné mať pripravené nástroje, znalosti a postupy pre riešenie počítačových incidentov.

Návod v krokoch : 1.

Ohlásenie bezpečnostného incidentu

2.

Ako správne identifikovať typ bezpečnostného incidentu

Stiahni si Alfiho
do mobilu

Návody ku jednotlivým službám štátneho IT môžeš odteraz využívať aj prostredníctvom mobilnej aplikácie.