Späť

Nahlásenie zraniteľnosti

Vo vnútornom či vonkajšom prostredí organizácie existuje celá škála bezpečnostných hrozieb. Ich znalosť  je základným predpokladom toho, aby bola organizácia schopná pripraviť sa na efektívnu obranu voči nim. Implementácia opatrení na ošetrenie zraniteľných miest v informačných systémoch organizácie zmenšuje útočnú plochu a aj napriek existencii hrozieb znižuje riziko spôsobenia škôd na aktívach.

Návod v krokoch : 1.

Nahlásenie zraniteľnosti

2.

Doplnenie popisu zraniteľnosti

Stiahni si Alfiho
do mobilu

Návody ku jednotlivým službám štátneho IT môžeš odteraz využívať aj prostredníctvom mobilnej aplikácie.