Späť

Odvádzanie platieb za služby IOM prijímateľovi úhrady

Integrované obslužné miesto slúži na asistovanú elektronickú komunikáciu fyzických osôb a právnických osôb s orgánmi verejnej moci pri výkone verejnej moci elektronicky. Správcom informačného systému verejnej správy zabezpečujúceho činnosť integrovaného obslužného miesta je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

Návod v krokoch : 1.

Doručenie reportu poplatkov za poskytnuté služby

2.

Úhrada poplatkov za poskytnuté služby

3.

Pravidelná kontrola doručených Hromadných pokynov

Stiahni si Alfiho
do mobilu

Návody ku jednotlivým službám štátneho IT môžeš odteraz využívať aj prostredníctvom mobilnej aplikácie.