Späť

1. Doručenie reportu poplatkov za poskytnuté služby

Poplatky za poskytnuté služby IOM je potrebné odviesť na číslo účtu v tvare IBAN, ktoré Vám bude doručené v rámci reportu (hromadný pokyn na úhradu) do elektronickej (eDesk) schránky prevádzkovateľa (obce). Správa bude mať nadpis Hromadný pokyn na úhradu.

Stiahni si Alfiho
do mobilu

Návody ku jednotlivým službám štátneho IT môžeš odteraz využívať aj prostredníctvom mobilnej aplikácie.