Späť

2. Úhrada poplatkov za poskytnuté služby

Po doručení „Hromadného pokynu na úhradu“ v sume, ktorú je potrebné za poskytnuté služby uhradiť, je potrebné túto sumu zaplatiť v lehote 5 dní na účet v tvare IBAN uvedený v „Hromadnom pokyne na úhradu“. Po zrealizovaní platby na IBAN uvedený v reporte (súpisnej správe) môžete považovať Vás záväzok za uhradený.

Stiahni si Alfiho
do mobilu

Návody ku jednotlivým službám štátneho IT môžeš odteraz využívať aj prostredníctvom mobilnej aplikácie.