Späť

3. Podanie elektronického formulára

Podaním tohto elektronického formulára účastník potvrdzuje úplnosť a správnosť uvedených údajov. Po podaní elektronického formulára je doručený účastníkovi medzirezortného programu automaticky generovaný email.

Automaticky generovaný email Vám bude slúžiť ako potvrdenie o podaní oznámenia v ďalšom procese rozpočtového opatrenia ako príloha pri komunikácii s Ministerstvom financií SR.

Stiahni si Alfiho
do mobilu

Návody ku jednotlivým službám štátneho IT môžeš odteraz využívať aj prostredníctvom mobilnej aplikácie.