Späť

4. Žiadosť účastníka o schválenie rozpočtového opatrenia

Rozpočtové opatrenie v zmysle platného Metodického pokynu na usmernenie rozpočtovania IT nákupu v rámci medzirezortného programu 0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu je schvaľované Ministerstvom financií SR na základe žiadosti správcu kapitoly (účastníka) o rozpočtové opatrenie, ku ktorému je priložené stanovisko gestora, respektíve oznámenie účastníka medzirezortného programu – vygenerované potvrdenie oznámenia po uplynutí 10 kalendárnych dní.

Stiahni si Alfiho
do mobilu

Návody ku jednotlivým službám štátneho IT môžeš odteraz využívať aj prostredníctvom mobilnej aplikácie.