Späť

Prihlásenie do OverSi

Používateľský portál Over Si slúži na poskytovanie výpisov/potvrdení prostredníctvom systému IS CSRÚ, dostupný je na adrese oversi.gov.sk. Pristupovať do portálu môžu všetci pracovníci verejnej správy, ktorí majú zákonný nárok overovať si skutočnosti o bezúhonnosti, vlastníctve nehnuteľnosti, aktuálnom stave podnikateľa – fyzickej / právnickej osoby a o štatúte študenta/žiaka. Do portálu môžu pracovníci verejnej správy vstúpiť pomocou vopred zriadených prihlasovacích účtov v zabezpečených sieťach GovNet a Finnet. Poskytovanie výpisu prebieha na základe žiadostí občana/podnikateľa.

Návod v krokoch : 1.

Vyplnenie a zaslanie registračného formulára

2.

Autorizácia prístupu do portálu a aktivácia účtu

3.

Prihlásenie do portálu OverSi pomocou mena a hesla (dvojfaktorová autentifikácia)

0 / 3

Stiahni si Alfiho
do mobilu

Návody ku jednotlivým službám štátneho IT môžeš odteraz využívať aj prostredníctvom mobilnej aplikácie.