Späť

1. Vyplnenie a zaslanie registračného formulára

O pripojenie do portálu Oversi žiada zodpovedná osoba vo vašej inštitúcii. Vyplnenú žiadosť zašlite elektronicky prostredníctvom ÚPVS na Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu alebo emailom na adresu stopbyrokracii@vicepremier.gov.sk . Na základe žiadosti a následného posúdenia zákonnej oprávnenosti, ÚPVII vytvorí rolu, ktorá spravuje používateľov. Túto rolu nazývame Garant. Garant má oprávnenie vytvárať používateľské kontá a aktualizovať údaje o používateľoch.

Povinné údaje v žiadosti sú: názov organizácie, IČO, IP adresa/GovNet, adresa organizácie, štatutár organizácie, zoznam žiadateľov o prístup do portálu (meno, priezvisko, organizačný útvar, emailová adresa, telefón, rola garanta/používateľa, výber konkrétnej služby, zákonné účely na jednotlivých hárkoch).

Nezabudnite vyplniť účely použitia pre získavanie výpisu/odpisu. Zákonné účely sú schvaľované na strane ÚPVII, avšak pri službe Výpis z RT účely schvaľuje výlučne Generálna prokuratúra SR.

Žiadosť o pripojenie OverSi

Stiahni si Alfiho
do mobilu

Návody ku jednotlivým službám štátneho IT môžeš odteraz využívať aj prostredníctvom mobilnej aplikácie.