Späť

Registrácia oprávneného subjektu

  • Registrácia oprávnených subjektov vykonávať zaručenú konverziu do EZZK je možná prostredníctvom kontaktného formulára zverejneného na webovej adrese https://www.iomo.sk/ezzkregistracia (advokáti, notári).

Detailný návod pre registráciu oprávnenej osoby vykonávajúcej zaručenú konverziu nájdete v tomto dokumente.

  • V prípade štátnych inštitúcii je nutné pred samotnou registráciou kontaktovať prevádzkový tím EZZK na emailovej adrese ezzk@vicepremier.gov.sk so žiadosťou o ďalšie inštrukcie, keďže registrácia pre tieto subjekty sa vykonáva prostredníctvom špecifického formulára.

Stiahni si Alfiho
do mobilu

Návody ku jednotlivým službám štátneho IT môžeš odteraz využívať aj prostredníctvom mobilnej aplikácie.