Späť

Zaregistrovanie novej Aplikačnej služby v META IS

Centrálny metainformačný systém verejnej správy je najmä evidenčným portálom, ktorý obsahuje údaje a správu životného cyklu údajov o službách, informačných systémoch, číselníkoch, referenčných registroch a referencovateľných identifikátoroch, licenciách ako aj ďalších komponentoch eGovernmentu na Slovensku. Účelom systému je správnosť, kompletnosť a dostupnosť aktuálnych informácií.

Návod v krokoch : 1.

Prihlásenie do system METAIS

2.

Pridanie novej položky

3.

Pridanie koncovej služby

4.

Uloženie

Stiahni si Alfiho
do mobilu

Návody ku jednotlivým službám štátneho IT môžeš odteraz využívať aj prostredníctvom mobilnej aplikácie.