Späť

Zaregistrovanie prevádzkarne do IS IOM

Integrované obslužné miesto slúži na asistovanú elektronickú komunikáciu fyzických osôb a právnických osôb s orgánmi verejnej moci pri výkone verejnej moci elektronicky. Správcom informačného systému verejnej správy zabezpečujúceho činnosť integrovaného obslužného miesta (ďalej len „informačný systém integrovaného obslužného miesta“) je Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“).

Návod v krokoch : 1.

Splnenie požiadaviek na zriadenie IOM

2.

Odoslanie oficiálnej žiadosti

3.

Vyplnenie požadovaných dokumentov

4.

Zaregistrovanie obce ako akreditovaného platcu do MEP

Stiahni si Alfiho
do mobilu

Návody ku jednotlivým službám štátneho IT môžeš odteraz využívať aj prostredníctvom mobilnej aplikácie.