Späť

2. Práca s jednotným dizajn manuálom elektronických služieb

Obsah dizajn manuálu je prehľadne rozdelený do niekoľkých sekcií. V sekcii Úvod sa dozviete prečo manuál dodržiavať, ako pristupovať k novej online službe alebo  ako  napríklad vylepšovať existujúce online služby.

V sekcii Webové komponenty získate prehľad o webových komponentoch, ktoré sa používajú na tvorbu elektronických služieb.

Ďalej v manuáli nájdete Vzory, ktoré Vás zoznámia s používaním a adaptáciou návrhových vzorov a Slovník, ktorý Vás prevedie najčastejšie používanými výrazmi. V závere nájdete sekciu Benchmark životných situácií, ktorá obsahuje metodiku pre benchmark životných situácií z pohľadu behaviorálnych intervencií.

Stiahni si Alfiho
do mobilu

Návody ku jednotlivým službám štátneho IT môžeš odteraz využívať aj prostredníctvom mobilnej aplikácie.