Späť

Dizajn manuál ID-SK

Manuál, ktorý má za cieľ zjednotiť používateľské rozhrania a spôsob komunikácie s používateľom pri poskytovaní elektronických služieb na Slovensku. Vznikol najmä za účelom:

  • Zaistenia konzistentnosti dizajnu používateľských rozhraní elektronických služieb slovenského e-Governmentu. Bez jeho existencie by služby pôsobili nekonzistentne a zmätočne, občania by služby nepovažovali za dostatočne kredibilné.
  • Zaistenie kvality dizajnu, zdrojového kódu a prístupnosti. Dizajn manuál poskytuje predpripravené komponenty, ktoré sú:
    • responzívne – teda správne sa zobrazujú na rôznych veľkostiach obrazoviek;
    • prístupné – sú použiteľné pre skupiny používateľov so zníženou motorickou alebo zrakovou schopnosťou;
    • použiteľné – implementujú základné heuristiky (best practice) použiteľnosti.

Návod v krokoch : 1.

Webová adresa dizajn manuálu ID-SK

2.

Práca s jednotným dizajn manuálom elektronických služieb

Stiahni si Alfiho
do mobilu

Návody ku jednotlivým službám štátneho IT môžeš odteraz využívať aj prostredníctvom mobilnej aplikácie.