Späť

4. Integrácia OVM na služby IS CSRÚ

Aktivity:

  • Príprava DIZ v súčinnosti UPVII a OVM – iniciuje UPVII,
  • Zdokladovanie oprávnenosti OVM konzumovať požadované údaje OE – iniciuje ÚPVII,
  • Výstupy špecifikácie pripojenia podľa DIZ – iniciuje UPVII,
  • Finalizácia a podpísanie DIZ,
  • Nastavenie infraštruktúrnych parametrov strany OVM podľa podkladov z IS CSRÚ,
  • Overenie konektivity OVM na TEST a PROD prostredia IS CSRÚ,
  • Finalizácia a schválenie Testovacích scenárov,
  • Realizácia integračných testov – UAT,
  • Príprava a sprocesovanie SLA v súčinnosti UPVII a OVM – iniciuje UPVII,
  • Nábeh integrácie do produkčnej prevádzky.

Podrobný popis pripojenia OVM do IS CSRÚ je dostupný na uvedenom linku https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/metodicke-postupy/index.html

Stiahni si Alfiho
do mobilu

Návody ku jednotlivým službám štátneho IT môžeš odteraz využívať aj prostredníctvom mobilnej aplikácie.