Späť

1. Odoslanie iniciačnej požiadavky OVM na pripojenie na IS CSRÚ

Iniciačnú požiadavku OVM na pripojenie na IS CSRÚ posiela OVM na Správcu IS CSRÚ formou e-mailu, ktorý by mal obsahovať základné informácie:

  • identifikácia OVM a IS OVM, ktorý má záujem integrovať sa na IS CSRÚ,
  • zámer OVM a dôvod integrácie,
  • oblasť údajov/OE ktoré má OVM záujem konzumovať,
  • rámcovo plánovaný termín nasadenia integrácie do produkčnej prevádzky,
  • základné informácie o kontaktnej osobe za OVM (e-mail, telefón).

Pozn.: Kontaktné údaje na Správcu IS CSRÚ sú zverejnené na: https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/informatizacia/egovernment/manazment-udajov/referencne-udaje/index.html

Stiahni si Alfiho
do mobilu

Návody ku jednotlivým službám štátneho IT môžeš odteraz využívať aj prostredníctvom mobilnej aplikácie.