Späť

6. Potvrdenie dátumu prechodu do produkcie a nasadenie integračného riešenia do prevádzky

V tomto kroku návodu môžete vidieť jednotlivé aktivity integračného procesu, ktoré sú realizované na strane integrujúceho sa subjektu a takisto na strane NASES.

Požiadavky
0 / 6

Stiahni si Alfiho
do mobilu

Návody ku jednotlivým službám štátneho IT môžeš odteraz využívať aj prostredníctvom mobilnej aplikácie.