Späť

Integrácie

Inštitúcie a subjekty verejnej moci

Upozorňujeme všetky inštitúcie a subjekty (orgány verejnej moci), ktoré budú chcieť poskytovať svoje služby prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS), aby sa registrovali na partnerskom portáli. Partnerský portál (pod názvom „Partner Framework Portal – ďalej ako PFP“) sprístupnila NASES v súlade s postupom realizácie projektov Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS II. časť. PFP je určený výhradne pre registrovaných používateľov za účelom poskytnutia detailných informácií k implementácií a testovaniu funkcionality ÚPVS.

Firmy a dodávatelia

Určitá časť obsahu Partnerského portálu je sprístupnená aj firmám/dodávateľom, ktorí majú zámer integrovať projekty, ktoré nie sú v aktuálne otvorených projektoch OPIS. Aby tieto firmy  získali prehľad čo „obnáša“ integrácia na ÚPVS, NASES sprístupnila dôležité dokumenty, ktoré vysvetľujú princípy integrácie.

Návod v krokoch : 1.

Vyplnenie a zaslanie Registračného formulára

2.

Inicializácia integračného procesu a implementácia integračného riešenia

0 / 8
3.

Vypracovanie DIZ, kontrola a schválenie

0 / 4
4.

Realizácia infraštruktúrneho prepojenia – VPN

0 / 7
5.

Otestovanie integračného riešenia a vypracovanie akceptačného protokolu, kontrola a schválenie

0 / 7
6.

Potvrdenie dátumu prechodu do produkcie a nasadenie integračného riešenia do prevádzky

0 / 6

Stiahni si Alfiho
do mobilu

Návody ku jednotlivým službám štátneho IT môžeš odteraz využívať aj prostredníctvom mobilnej aplikácie.