Späť

4. Realizácia infraštruktúrneho prepojenia – VPN

V tomto kroku návodu môžete vidieť jednotlivé aktivity integračného procesu, ktoré sú realizované na strane integrujúceho sa subjektu a takisto na strane NASES.

Požiadavky
0 / 7

Stiahni si Alfiho
do mobilu

Návody ku jednotlivým službám štátneho IT môžeš odteraz využívať aj prostredníctvom mobilnej aplikácie.