Späť

7. Vytváranie PGP kľúčov v open-source softvéri Kleopatra

  1.  programe Kleopatra otvorte v menu položku „File“ -> „New Key Pair…“
  2. Vyberte formát „OpenPGP key pair“
  3. Zadajte svoje meno a e-mail, ktorému chcete kľúče priradiť. Otvorte položku „Advanced Settings…“. Zvoľte si typ a veľkosť kľúča. Použitie eliptickej krivky by malo poskytnúť vyššiu rýchlosť a väčšiu bezpečnosť, no pokulhávať môže kompatibilita s príjemcami vašich správ. RSA je však v dnešnej dobe z praktického hľadiska pokladané za dostatočne bezpečné, pričom vylúčime riziko nekompatibility. V tomto prípade volíme veľkosť kľúča 3072, alebo 4096 bitov. Zvoľte použitie – podpisovanie, či šifrovanie. Nastavte platnosť kľúčov maximálne na 2 roky.
  4. Skontrolujte údaje a vytvorte si heslo
  5. Kľúčový pár je vhodné zálohovať na bezpečné miesto, ideálne offline úložisko
Vytváranie PGP kľúčov v open-source softvéri Kleopatra 1
Vytváranie PGP kľúčov v open-source softvéri Kleopatra 2
Vytváranie PGP kľúčov v open-source softvéri Kleopatra 3
Vytváranie PGP kľúčov v open-source softvéri Kleopatra 4
Vytváranie PGP kľúčov v open-source softvéri Kleopatra 5
Vytváranie PGP kľúčov v open-source softvéri Kleopatra 6

Stiahni si Alfiho
do mobilu

Návody ku jednotlivým službám štátneho IT môžeš odteraz využívať aj prostredníctvom mobilnej aplikácie.