Späť

PGP šifrovanie e-mailov a súborov

PGP šifrovanie (iniciály názvu Pretty Good Privacy) je jedným z vhodných spôsobov, ako ochrániť dôvernosť a integritu svojich správ a dát. Využíva asymetrické šifry, teda máme páry kľúčov. Na šifrovanie máme verejný kľúč a na dešifrovanie súkromný. Ak použijeme vhodnú veľkosť šifrovacích kľúčov a dodržíme zásady ich bezpečného používania, naše správy prakticky nebude možné dešifrovať, aj keby ich útočník odchytil.

Návod v krokoch : 1.

Ako to funguje?

2.

Parametre kľúčov a „best practices“

3.

Bezpečnosť

4.

Dôveryhodnosť a overovanie PGP kľúčov

5.

Návod pre open-source softvér Enigmail pre Thunderbird

6.

Návod pre generovanie kľúčov pomocou GnuPG cez konzolu (odporúčaná konfigurácia)

7.

Vytváranie PGP kľúčov v open-source softvéri Kleopatra

Stiahni si Alfiho
do mobilu

Návody ku jednotlivým službám štátneho IT môžeš odteraz využívať aj prostredníctvom mobilnej aplikácie.