Späť

Prihlásenie do aplikácie

Po registrácii sú oprávneným osobám emailom doručené prihlasovacie údaje, ktoré je potrebné zadať do aplikácie  cez ktorú oprávnené osoby vykonávajú zaručenú konverziu, proces vykonávania zaručenej konverzie po úspešnej registrácii zostáva nezmenený.

Stiahni si Alfiho
do mobilu

Návody ku jednotlivým službám štátneho IT môžeš odteraz využívať aj prostredníctvom mobilnej aplikácie.