Späť

4. Zaregistrovanie obce ako akreditovaného platcu do MEP

Administrátor systému zabezpečí zápis, nastavenie, konfiguráciu novej prevádzky do IS IAM-u, modul platieb a zadefinuje akreditovaného platcu (obec,mesto).

Stiahni si Alfiho
do mobilu

Návody ku jednotlivým službám štátneho IT môžeš odteraz využívať aj prostredníctvom mobilnej aplikácie.