Späť

Podanie oznámenia o variabilnom IT výdavku elektronicky

Variabilné IT výdavky sú výdavky obstarávané dodávateľským spôsobom, alebo jednorazovým finančným plnením. V rámci tejto skupiny sú obsiahnuté aj IT výdavky na rozšírenie informačného systému o novú funkcionalitu, nový modul, alebo novú službu, migrácie do vládneho cloudu, vrátane ostatných zmien. Účastník rozhoduje o výške výdavku a či vôbec ho bude realizovať. (HW- upgrade, SW – nadpaušál, SW – licencie/platforma, zmenové požiadavky, licencie, podpora SLA L4).

Návod v krokoch : 1.

Príprava informácií do oznámenia

2.

Vyplnenie elektronického formulára

3.

Podanie elektronického formulára

4.

Žiadosť účastníka o schválenie rozpočtového opatrenia

Stiahni si Alfiho
do mobilu

Návody ku jednotlivým službám štátneho IT môžeš odteraz využívať aj prostredníctvom mobilnej aplikácie.